Jag har alltid haft ett intresse för miljö men det var först efter att jag fick barn som jag på allvar började fundera på hur vi lever och i vilket skick vi kommer lämna över vår planet till våra barn.

Den här resan hoppas jag ska ge mig mer kunskap om hur jag och min familj kan leva  mer miljövänligt genom att avfallsminimiera. Jag hoppas också att detta ska ge mina barn en föståelse, medvetenhet och ödmjukhet inför naturen och vikten av att vi alla måste hjälpas åt för att bevara en härlig planet att leva på. Det handlar inte om att jag vill visa upp hur duktiga vi är utan förhoppningsvis inspirera andra att fokusera på andra värden i livet än konsumtion.

Behöver du komma i kontakt med mig når du mig enklast på ida@avfallsfri.se